பிரித்தானியாவின் குறோலி நகர் மேயரின் உரை!

பிரித்தானியாவின் குறோலி நகரின் மேயர் சர்மிளா சிவராஜா ஜெயகாந்தனை சங்கானை மக்கள் வரவேற்ற நிகழ்வு இன்று இடம் பெற்றது .அந்நிகழ்வில் மேயர் சர்மிளா ஆற்றிய உரை.