மண் துறந்த புத்தருக்கு மண் மீது ஆசையா?

தையிட்டி சட்டவிரோத விகாரையை அகற்றக்கோரி நடைபெற்ற போராட்டம்